Motto

Deze scriptie draag ik op aan mijn vader Frans Megens.

In 2011 overleed mij vader plotseling. Hij was kunstenaar en een
erg gewaardeerd docent op diverse hogescholen en kunstacademies. Hij heeft mij
onder andere geïnspireerd om docent te worden en zijn manier van lesgeven sluit
erg aan bij hoe ik voor de klas sta.

’Meester is diegene die de ander inspireert om te ontdekken wat
hij in zich heeft’

Dit was een uitspraak die  hij graag gebruikte en die in één zin samenvat
hoe hij het vak van docent invulling gaf. Een motto waar ik veel waarde aan
hecht en dat mij enorm inspireert om mijn werk als docent invulling te geven.

Later kom ik nog een keer uitgebreid terug op het motto van mijn
vader en de inspirerende rol die hij voor mij gespeeld heeft.

Bedankt lieve Frans, dat je mij
dit inzicht hebt meegegeven.