podcasts

De afgelopen tijd heb ik heel veel moeten reizen op en neer van Nijmegen naar Amsterdam van mijn huis naar mijn werk op het HMC (Hout en Meubilerings college) en heb tijdens die reistijd heel veel podcast geluisterd over vernieuwingen in het onderwijs, docenten die hun studenten weten te motiveren, studenten die buiten het aangeboden systeem vallen en daar last van hebben of juist eigen manieren hebben gevonden om wel te kunnen leren. Onderwijs is continue aan het veranderen en momenteel door de corona crisis nog veel sneller dan anders. Ik voel en hoop ook dat we een kantelpunt in het onderwijs aan het bereiken zijn, waar steeds meer ruimte komt voor alternatieve vormen van onderwijs. Het lineaire talige onderwijssysteem heeft al een lange geschiedenis. Werkt voor een heel groot deel van de samenleving prima,  maar past helaas niet bij elke persoon. Het inzicht dat onderwijs ook anders ingericht kan worden wordt door steeds meer mensen opgepikt en zelfs uitgewerkt in andere en nieuwe vormen van onderwijs. Zoals meer vanuit de beleving les geven, vanuit ervaringen, vanuit beelden in plaats van teksten en ook steeds meer vanuit eigen interesse en fascinatie van de leerlingen en studenten. Dat dat veel mensen bezig houdt is te merken aan deze podcasts.

·       Nudgemasters (de SHIFT podcast) – In de podcast van SHIFT leer je alles over gedragsverandering. We bespreken uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de gedragspsychologie en het opzetten van interventies.

·       Meesterwerk – Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren.

·       Leren wat er toe doet – 'Leren wat ertoe doet’ – Podcast van Tijl Koenderink, oprichter van onder andere Novilo en School of Understanding. Een podcast voor professionals die nóg meer uit de begeleiding van kinderen willen halen rondom de thema's talentbegeleiding en toekomstgericht onderwijs – lessen uit onze praktijk toepasbaar in die van jou.

·       Maarten en Gijsbert – In deze podcast komen mensen aan het woord, die betrokken zijn bij verrassende, inspirerende en grensverleggende onderwijspraktijken. In de interviewgesprekken gaan we na hoe er in onderwijs meer gelijke kansen kunnen worden gerealiseerd. We proberen op te sporen en te beproeven hoe in de komende jaren een nieuw, duurzaam educatienetwerk kan ontstaan. Een flexibel netwerk, dat in inhoud en vorm past bij de uitdagingen van onze tijd en bij datgene waar scholieren, studenten, maar ook degenen die school achter de rug hebben, zelf zeggen behoefte aan te hebben.

·       Krachtige leraar – Deze podcast is opgericht om van leraren superhelden te maken. Zelfverzekerde superhelden die in staat zijn voor elke situatie in en rondom de klas de juiste tools in te zetten. Tijdens de afleveringen zijn de rollen voor een keertje omgedraaid. De leraren zitten in de schoolbanken en krijgen telkens les van een nieuwe gastspreker. Elke gastspreker is deskundig op het gebied van het betreffende afleveringsthema. In de vorm van diepte interviews over hun inzichten en ervaringen wordt de leraar handvatten aangereikt om gelijk toe te passen in zijn eigen lessen. In de interviews wordt duidelijk de link gelegd tussen de theorie en de praktijk: niet alleen het ‘waarom’, maar ook het ‘hoe’ komt ter sprake. Hiermee willen wij bereiken dat de leraar transformeert in een KRACHTIGE Leraar die onderbouwde, maar ook goed uitgevoerde handelingen in de praktijk brengt.

  • Podcasts over dyslexie, dyscalculie, ADhD, autisme en hoogbegaafdheid: allemaal conceptuele denkers – Luister hier naar de verhalen van mensen over hun schoolloopbaan, werk, ambities, mislukkingen én successen en hoe het inzicht dat ze conceptuele denkers zijn hun leven heeft verrijkt. Mensen met dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en/of hoogbegaafdheid denken anders. Anders dan de meeste mensen! Dat kan onhandig zijn, maar levert ook veel kwaliteiten op.