Final mindmap

Mindmap met alle conclusies die getrokken zijn op de route naar een antwoord  op de vraag of fascinatie en motivatie elkaar kunnen beïnvloeden.