slotconclusie

En om af te sluiten met mijn persoonlijke fascinatie voor stippen zet ik nu een dikke punt  achter deze scriptie